• Norsk kvedarforum stifta i Bø i Telemark 27.april 2002 i tilknyting til Stevseminar 26.-27.april v/ Høgskolen i Telemark, Folkeakademiet i Bø, Norsk folkemusikk og danselag og etter initiativ frå Agnes Buen Garnås, i alt 18 var samla jf. namneliste. Møtet drøfta retningsliner, framsette framlegg til føremål og påla interimsstyret å leggje fram framlegg til vedtekter til fyrste årsmøte o interimsstyre: Jarnfrid Kjøk leiar, Agnes Buen Garnås, Ingvill Marit Garnås, Margrete Nordmoen, Borghild Hardang Hanto o fyrste meldingsbladet v/ Ingvill Marit Garnås har motivet “Å vi du stevjas” av Hanne Borchgrevink, illustrasjon i boka Askjem, Turid, Tiril Bonnevie, Hanne Borchgrevink, Agnes Buen Garnås, Sissel Huvestad 54 viser og stev fra Øst-Telemark (1984); innhald: bakgrunn og respons, referat frå fyrste samling 
 • Norsk kvedarforum Årsmøtet 19.oktober i tilknyting til Folkemusikkseminar Valle i Setesdal 18.-20.oktober 2002 – Stilendring gjennom to generasjonar kvedarar v/Margrete Nordmoen; innleiar Herdis Lien;; songleiarar Kirsten Bråten Berg, Agnes Buen Garnås og Halvor Håkanes; kvedarmøte Birgit Rike Lund og Ingebjørg Vegustog; konsert i Valle kulturhus: Halvor Håkanes, Agnes Buen Garnås, Geirr Lystrup o styre: Jarnfrid Kjøk leiar, Margrete Nordmoen kasserar, Ingvill Marit Garnås skrivar, Åsne Bergset, Agnes Buen Garnås o meldingsbladet utan logo, men med stevet og segna Statt upp Tore; innhald: referat frå Årsmøtet, vedtekter og stemningsrapportar frå Valleseminaret og Landstadseminaret i Vinje 
 • Årsmøte og Kvedarseminar 2003 12.-14. september Oslo Ladegaard /Asylet – Song av mellomalder v/ Ingvill Marit Garnås;. innleiarar Gudleiv Bø, Olav Solberg, Astrid Nora Ressem og Gro Siri Jensen; konsert i Oslo Ladegaard: Sinikka L, Ragnhild Furholt, Ylva Sjåstad, Ingrid Skjerdal leia av Agnes Buen Garnås og Anne Louise Lien; intimkonsert på Asylet v/ seminargruppa: Tone Juve, Camilla Granlien, Hege Nylund og Ingvill Marit Garnås; Kvedarverkstad v/ Ragnhild Furholt, Sinikka Langeland, kvedarkurs v/ Unni Løvlid o Meldingsbladet 1-2003 fyrste nummererte; innhald: reviderte vedtekter, referat frå Kvedarseminar 2003, kunngjering om Kvedarseminar 2004 Trondheim 
 • Årsmøte 2004 Bjørnehuset, St.Hanshaugen Oslo o Styre: Jarnfrid Kjøk leiar, Margrete Nordmoen kasserar, Ingvill Marit Barnås skrivar, Åsne Bergset, Agnes Buen Garnås o Medlemsbladet har namnet Kvedarposten frå og med 3-2004 Kvedarseminar 2004 Trondheim 10.-12.september 2004 – Sangtradisjoner fara Midt Norden og Olavstradisjonen i folkelig og kirkelig sang v/Jorunn Sterten Melhus, samarbeidspartar Trøndelag folkemusikklag, Bakke menighet og Trondheim musikkråd. Gregoriansk sangkurs, kvedarverksed, kvedarkurs og innføring ved tradisjonsbærere med ulike sjangre fra Trøndelag, Jämtland, Østerdalen, Nordmøre og Færøyene. Fredag: konsert i Rådsalen: Frode Nyvold, Tone Hulbækmo, Anne Kleivset, Henning Sommerro, Emma Härdelin, Tone Juve. Bakke Gård: Bjørn Aksdal: Perler fra Arkivet/Perler for Svin, Lørdag/søndag: Bakke gård og Bakke kirke: Kvedarverkstad Emma Härdelin og Tone Juve, Olavsmusikken Anne Kleivset, Mesterklasse med Tone Hulbækmo og Frode Nyvold, Færøytradisjonen i sang og dans Hans Iversen. Sangmøtet Leif Løset og Arve Martinsen med Geir Egil Larsen som vert før Hans Iversen, Gro Kjelleberg Solli og Jorunn Sterten Melhus sang inn kvedarkvelden. Søndag i Bakke Kirke: Kvedarmesse ved prest Knut Kittelsåe , solister og kvedarkor ledet av Anne Kleivset, organist Liv Benedikte Bjørneboe. Årsmøte 2005 Asylet; Konsert: Turid Spildo o Styre: Jarnfrid Kjøk leiar, Åshild Vetrhus kasserar, Anne Murstad skrivar, Solbjørg Tveiten, Agnes Buen Garnås
 • Kvedarseminar 2005 Trysil 9.-11.september – Lokk, laling, kulning og joik v/ Eli Storbekken; Utekonsert Trysil bygdetun: Ante Mikkel Gaup, Maria Røjås, Agnes Buen Garnås, Solbjørg Tveiten, Margrete Nordmoen og Atle Lien Jensen, Hege Nylund og Eli Storbekken; innlegg Anne Murstad, Ante Mikkel Gaup, Maria Røjås, og Eli Storbekken; Utesong for barn med fuglar og dyr Agnes Buen Garnås. Ruth Wilhelmine Meyer, kurs: joik Ante Mikkel Gaup, kulning Maria Røjås, lokk og laling Eli Storbekken; Kveldsete med Tysiltradisjon: Torny Jota med familie med citter- og songfylgje, Hege Nylund og Odd Manfloen. Busstur til Rønomyrsetra med Ingrid Nylund, Martin Myhr, Per Brun og Odd Manfloen som kjentfolk i tradisjonar om landskap og seter- og skogsdrift.
 • Konsertserien I Lindemans fotefar v/ Ingvill Marit: Oslo Ladegaard 3.desember 2005: Ragnhild Furholt, Ingvill Marit Garnås, Camilla Granlien, Sinikka Langland, Marit Mattisgard, Gunnlaug Lien Myhr, lydfesta av NRK og send som radioprogram nyttårsdagen 2006. Konsertar I Lindemansfotefar på Jørn Hilmestemnet ogTelemarksfestivalen, fleire lokale konsertar jf K-posten 3-2005. Årsmøte 2006 Bjørnehuset på St Hanshaugen 12.februar – Miniseminar Nkf- LfS-NFD. NU-BUL-LFF: Korleis kan vi gagne kvarandre og samarbeide? Konsert med avtroppande frå styret: Anne Murstad, Solbjørg Tveiten og Åshild Vetrhus o Styre: Hege Nylund leiar, Camilla Granlien kasserar, Jarnfrid Kjøk skrivar/K-posten, Agnes Buen Garnås, Jorunn Sterten Melhus, vara: Ola Grøsland, Ruth Anne Moen
 •  Konsert Oslo Ladegaard 15.mai (St Halvarddagen) I Lindemans fotefar - Skattar frå Oslo og Aker Øyonn Groven Myhren • Kvedarsamling 2006 Sagene samfunnshus 9.september – Om erotikk i norske folkesongtradisjon v/ Camilla Granlien. Innlegg: Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk Årsmøte 2007 Sagene samfunnshus 10. februar – Åsne Bergset Numedalstradisjon o Styre: Hege Nylund leiar, Camilla Granlien kasserar, Jarnfrid Kjøk skrivar/K-posten, Jorunn Sterten Melhus, Ola Grøsland, vara: Agnes Buen Garnås¸ Ruth Anne Moen
 • Kvedarseminar 2007 Voss 7.-10. september – Sang ved livets høgtid - kjømeistertradisjon v/ Camilla Granlien. Innlegg: Guttorm Rogdaberg, Solbjørg Tveiten, Ruth Anne Moen, Elin Grytting; Konsert i Osasalen: Solbjørg Tveiten, Åshild Vetrhus¸Elin grytting, Geir Egil Larsen, Steffen Eide. Årsmøte 2008 Sagene samfunnshus; Steffen Eide om kjømeistertradisjonen sin; Årsmøtet gler seg til cd-en jf.K-posten 2-2008 og 3-2009 o Styre: Jorunn Sterten Melhus leiar, Halvor Håkanes kasserar, Jarnfrid Kjøk skrivar/K-posten, Hege Nylund, Eli Storbekken, vara: Agnes Buen Garnås, Ruth Anne Moen
 • Kvedarseminar 2008 Målselv 7.- 9.august – Det musikalske morsmålet - Bånsull og songleik i krysskulturelt perspektiv nordisk v/Jarnfrid Kjøk; samarbeidspart Kalottspel. Innlegg: Ola Graff, Ante Mikkel Gaup, Unni Løvlid; kvedarverkstad: Unni Løvlid / kurs: Veslemøy Fjerdingstad, Sigrid Randers-Pehrson; konsertar: Vårt musikalske morsmål – eit nordnorsk mangfald: Ola Graff, BenitoTamba, Ante Mikkel Gaup, Cecilia Persson, Elin Seppola Brandvoll med Unni Løvlid leiar, – Fugl – ein konsert for barn: Agnes BG-Ruth Wilhelmine Meyer, Grotten Bånsull i fjell : Elin Brandvoll, Veslemøy Fjerdingstad, Maria Johanson, Unni Løvlid, Ruth Wilhelmine Meyer, Sigrid Randers-Pehrson, Cecilia Persson, Benoit Tamba. Årsmøte 2009 Røros 21. februar Konsert i Røros kapel: Gro Kjelleberg Solli med tonefylgje av Øystein Sandbukt, Jorunn Sterten Melhus med tonefylgje av Hans Melhus ; Eli Storbekken og Laila Yrvum sang i samspel med Lillebror Vassåsen og Tom Lund; Mary Barthelemy og Olav Nyhus med sang og spel. o styre: Jorunn Sterten Melhus leiar, Halvor Håkanes kasserar, Jarnfrid Kjøk skrivar, Hege Nylund, Eli Storbekken, vara: Ruth Anne Moen,
 • Kjømeisterseminar Agatunet 5.-7.juni v/ Agnes Buen Garnås; samarbeidspartar Agatunet og Hardanger Folkemusikksamling, innlegg: Rogdaberg, Steffen Eide. Konsertar: 
 • Kvedarseminar Halden 4.-6.september – Engang var vi som vinden - Romanifolkets vokalmusikk i nordisk perspektiv v/ Halvor Håkanes og Eli Storbekken; samarbeidspartar Norsk folkemusikklag, Østfold Musikkråd, de reisendes organisasjoner v/utøvere. Innlegg/musikkforedrag ved Gjermund Kolltveit, Ruth Anne Moen, Kai Åberg, Anna Gustavsen og Laila Yrvum, Stian Carstensen og Leiv Solberg; Konsertar: Ralf N Rosengren (Sverige), Seppa fon Palm og Kai Åberg (Finland), Henning Gustavsen, Elias Akselsen, Veronica Akselsen, Willy Johansen, Anna Gustavsen, Kirsten Bråten Berg, Kjell Hove.
 •  Balladekurs med Kirsten Bråten Berg Oslo Ladegaard 17.-18.oktober v/Hege Nylund
 • Lindemandagen Biermannsgården 29. november – Lindeman i to generasjonar seminar; konsert Kafeteatret Grønlandi samarbeid med Riksscena: Agnes Buen Garnås-Ingvill Marit Garnås, Dagne Groven Myhren-Øyonn Groven Myhren. Årsmøte 2010 Biermannsgården 20.februar – Kvedarkveld Til-lil-Tove - Samlig om ein song o Styre: Jan Heier leiar, Halvor Håkanes kasserar, Jarnfrid Kjøk skrivar, Jorunn Sterten Melhus, Eli Storbekken, vara: Ruth Anne Moen, Veslemøy Fjerdingstad
 • Seminaret Stil og uttrykk i folkesongen skipa 21. februar 2010 med FolkOrg (Folkmusikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg). Innlegg: Gunnlaug Lien Myhr, Ingrid Gjertsen og Gunn Gausmel. Som oppfylgjing nedsette FolkOrg ei arbeidsgruppe som utarbeidde framlegg til nytt skjema og retningsliner for dømming i kveding. Alle momenta i Fråsegn frå Norsk kvedarforum er innarbeidd i endeleg skjema. Dette vart teke i bruk på Landskappleiken i Seljord 2011. Kvedarseminar 2010,
 • Kvedarseminar 2010 Bergen 10.-12.september – Nu rinder solen op - Folkesongen i salmetradisjonen i salmesongen Salmen i folkesongtradisjonen v/ Halvor Håkanes, Jarnfrid Kjøk; samarbeidspartar Arne Bjørndals samling-Griegakademiet (UiB), Sandvikskirken og Kvedargruppa i Bergen. Innlegg: Ingrid Gjertsen, Sigbjørn Apeland, Henrik Ødegaard og Åge Haavik; Kvedarkonsert i Schøtstuene: Bodil Haug og Linda Røyset Sandhåland, i Sandvikskirken: kyrkjekonsert: Sondre Brattland og Signbjørn Apeland; folkesongmesse med sokneprest : messeledd laga over folketonar med komponisten, Henrik Ødegaard som leiar, soloinnslag Bodil Haug, Halvor Håkanes; og medvirking Kvedargruppa i Bergen og Bjørn Sigurd Glorvigen songkvartett, organist Sigbjørn Apeland
 • Lindemandag 2010 Biermannsgården – Lindeman i Maridalen, song-spel-forteljing Jørn Simensen Årsmøte 2011 Kongsberg 27.februar – Konsert i Lågdalsmuseet v/ styret Veslemøy Fjerdingstad, Halvor Håkanes, Jarnfrid Kjøk, Jorunn Sterten Melhus, Eli Storbekken og song med Kraviklyrespel Åsne Bergset og Åshild Wetterhus, Kongsbergkappleiken tillyst utprøving av nytt dommarskjema. o Styret 2011: Jan Heier leiar, Halvor Håkanes kasserar, Jarnfrid Kjøk skrivar, Jorunn Sterten Melhus nestleiar, Eli Storbekken, vara: Veslemøy Fjerdingstad, Agnes Buen Garnås
 • Kvedarseminar 2011 Brøstrud, Uvdal i Numedal 16.-18. september – Mellomalderballader v/ Jan Heier og Veslemøy Fjerdingstad. Innlegg: Halvor Kvisle, Gunnlaug Lien Myhr, Sigrid Aksnes Stykket, Sverre Heimdal (om Kraviklyra); kurs/songverkstad: Linda Grønhaug, Halvor Kvisle, Gunnlaug Lien Myhr; konsertar: Mot normalt Åsne Bergset, Liv Bergset, Gro Bratås Borge, Åshild Wetterhus; Kyrkjekonsert i Uvdal stavkyrkje: Gunnlaug Lien Myhr, Halvor Kvisle og Stein Villa; Færøysang og –dans Hans Iversen. Busstur om Kravik og Urdal Stavkyrkje med forteljar Even Tråen. Hanne Borchgrevink er æresmedlem