Hugseliste og nyttige råd til seminar og konsertar

• Årsmøtet bestemmer seminartemaet og oppnemner ansvarsgruppe ved styret

• Arbeidsgruppa etablerer seg sjølv, økonomiansvarleg for seminaret er ansvarleg for styret og rådfører seg med kasserar

• Arbeid:
Søkje seminarmidlar
» Nordiske kulturfond forutset 3 land
» Vanlege sentrale søkjeinstansar
» Norsk kulturråd
» Fond for Lyd og bilde
» Fond for utøvende kunstnere
» Rådet for folkemusikk og folkedans
» Lindemandslegat
» Samarbeid med lokale kulturorganisasjonar/ faglege institusjonar
» eks spel- og dansarlag, og folkemusikklag, og samlingar
» Fylkeskommunenes kulturmidle
» Kommunale kulturmidler
Søknadsfrister er arbeidsgruppas ansvar

Søknadsinnhald: Søknaden skal ha referanse til
• § 1 vedtekter, og kvedingas forankring kulturelle potensiale i opplæringsarbeid som frivilllig og institusjonstilknyting og som kunstnart,
• Prosjektbeskrivelsen skal leggjast fram for styret
– Lagar budsjett og gjera dette kjend for NKF-kasserar
– Budsjettet skal dekkje alle utgifter , indkludert møte /reise opphald etc til seminargruppa
– Kunngjeringar – PR/pressemledingar og rappoprtar sendes til
• arbeidsgruppa bør beregne utgifter til presse riks og lokalt () Eks Bergen 2010: 145 000 / 35000 / Nordisk Halden 2009: 190 000 / 30 000
– Kunngjering / rapport til i Folkemusikk -bladet og nettsida
– Rapport og rekneskap skal sendast til bevilgande instansar,
• Ansvar for kontrakter og honorar/reise-opphald-mat med utøvararGiro ti
• Konsert, kvedarkveld, seminar

Arbeidsmøte 27.2.2011 1600-1715
Eli Storbekken, Jorunn Sterten Melhus og Jarnfrid Kjøk